Prediktivt vedlikehold

HYDAC hjelper deg å anvende sensorteknikk på riktig måte, behandle signalene fra disse samt analysere, varsle og lagre informasjonen.

Prediktivt vedlikehold muliggjøres ved bruk av smart tilstandsovervåking.

Å bruke sensorer som måler kontinuerlig i den hydrauliske væsken gir kritiske parametere for å analysere ditt systems liv og å predikere levetiden for dets komponenter.

 

Vi er din snarvei til prediktivt vedlikehold og Industri 4.0 innen hydraulikk- og smøresystemer.

NIVÅ 1

Direkte lokal visning, samt mulighet for å sende signal videre med 4-20mA.

En FMMP-kontrollblokk brukes, og kan kobles til trykkløp med 15-300 bar.

På kontrollblokken er det montert partikkelteller og vannsensor (alt. multisensor).

 

NIVÅ 2

Direkte lokal visning, mulighet for avlesning og lagring i mobil-app samt mulighet til å videreføre målinger via ModBus TCP på LAN eller WLAN

En pumpemodul CSM-E brukes for tilkobling til lavt trykk, returledning eller tank.

Du får med partikkelteller og vannsensor (alt. multisensor HLB) levert med integrert pumpe, ventilblokk og adapter for ModBus via WLAN og LAN og til app’en FLUMOS MOBILE.

NIVÅ 3

Vårt CMX-konsept skreddersys til dine behov.

INDUSTRI 4.0

"Industri 4.0" står for den fjerde industrielle revolusjonen, og er ofte definert som "sammenslåingen" av nyskapende informasjon -/og kommunikasjonsteknologi med produksjonsindustrien" eller som "internett for ting og tjenester" i industrisektoren. 

Dette vil gi et nytt nivå av organisering og kontroll av hele verdikjeden gjennom produktets livssyklus. Livssyklusen defineres da som alt fra ideen, utviklingen, tilpasningen, produksjonen og levering av produktet til sluttkunden, til resirkulering og tilhørende tjenester. Nøkkelen er tilgjengelighet til sanntidsinformasjon i alle faser. 

Ved å knytte sammen mennesker, objekter og systemer oppstår nettverk som er dynamiske, sanntidsoptimerte og selvorganiserende, og som kan optimaliseres i forhold til kostnader, tilgjengelighet og ressursbruk.

HYDAC bidrar med sensorer som leverer tilstandsinformasjon i sanntid samt analyser og råd for optimalisering av dine prosessystemer. 

Sensorer med IO-Link er ett av stegene på veien mot mer tilgjengelig informasjon.